Vesterbro er Københavns "yngste" bydel med flest nyfødte børn pr. indbygger. I kirkerne på Vesterbro er der året rundt forskellige initiativer, der er særligt egnede at være sammen om med sine børn. Babysalmesang, legestue, godnatfortælling med fællesspisning. Korarbejde. Spejderarbejde. Minikonfirmander. Konfirmationsforberedelse. Læs mere på vesterbrosogn.dk