Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når én af ens nærmeste dør. Det er derfor vigtigt at give sig tid til at gøre tingene grundigt og roligt, så man ikke efterfølgende får fornemmelsen af at have forhastet sig gennem afskeden.

Dødsfald

Ved dødsfald henvender de fleste sig sædvanligvis til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne de nødvendige papirer og som tager sig af alt det praktiske vedrørende anmeldelse af dødsfaldet samt kontakten til præst, kirkegård og/eller krematorium. Man kan dog også henvende sig direkte til præsten for derefter at kontakte bedemanden. Eller selv at anmelde dødsfaldet via borger.dk

Bisættelse

Ønskede den afdøde at blive brændt, foretages højtideligheden med jordpåkastelsen i kirken eller kalel, hvorefter kisten køres til et krematorium. Senere kan urnen nedsættes på en kirkegård. Der er også mulighed for at få asken spredt over havet.

Begravelse

Ønskede afdøde at blive jordfæstet, foretages højtideligheden i kirken eller et kapel, hvorefter kisten bæres ud til graven, hvor selve jordpåkastelsen sker.

Samtale

Inden begravelsen/bisættelsen mødes præsten med familien til en samtale, hvor højtideligheden tilrettelægges.

Gravsted

Man henvender sig til kirkegården, hvor gravstedet ønskes, og vælger gravsted i samråd med kirkegårdens administration.

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på folkekirken.dk og borger.dk