Du har mulighed for at navngive dit barn ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Der er ingen regler for, hvornår man skal døbes. Man kan altid blive døbt - lige meget hvor gammel man er. Men almindeligvis vælger de fleste dåb, mens barnet er lille.

Du kan kontakte enten den præst der skal foretage dåben eller kirkekontoret, der kan hjælpe dig med at aftale, hvor og hvornår dåben kan finde sted, og hvilken præst der skal stå for dåben. Dåben finder normalt sted i forbindelse med en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig dåbsgudstjeneste, oftest en lørdag.

Ved en barnedåb skal der være faddere/dåbsvidner. Der skal være mellem 2 og 5 faddere. I kan selv være faddere, men mindst to personer skal være andre end jer selv. For at kunne være fadder skal man være døbt med den kristne dåb og have nået konfirmationsalderen.

I flere af Vesterbro Sogns kirker er det muligt at låne eller leje et større lokale i kirken til dåbsfesten, hvis det kniber med at finde plads hjemme. Spørg på kirkekontoret eller stedets præst om hvad der er af muligheder.

Dåbens betydning

Dåben – og selve dåbsdagen er en stor dag med mange betydninger. Ved dåben bliver man velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge én med sin kærlighed og tilgivelse. Så dåben er en festdag både for den der bliver døbt, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.

Du/I kan læse mere om dåben ved at besøge denne hjemmeside daabifolkekirken.dk